Węgiel na ławie oskarżonych

Wady

Jest wiele wad wydobywania węgla!

Węgiel może być źródłem bogactwa dla naszego regionu, jednak warto pomyśleć także o środowisku! Dlaczego więc niekorzystne jest wydobycie węgla na Śląsku? O tym dowiecie się z poniższych informacji:
  • Podczas spalania węgla, do atmosfery emitowane są duże ilości dwutlenku węgla, co powoduje wzmożenie efektu cieplarnianego oraz kwaśne opady;
  • Przez spalanie węgla środowisko jest także bardzo zanieczyszczone;
  • Oszacowano, że zasoby węgla kamiennego w Polsce skończą się za ok. 30-40 lat (oczywiście, jeśli nadal wydobywane będą tak duże ilości węgla);
  • Górnicy są narażeni na śmierć podczas pracy;
  • Wydobycie węgla jest coraz bardziej kosztowne, gdyż surowiec ten wydobywany jest z coraz większych głębokości;
  • Należy również pomyśleć o przyszłych pokoleniach- węgiel też kiedyś się skończy;
  • Szacuje się, że elektrownia węglowa o mocy 1000 MW powoduje przedwczesną śmierć 100-500 osób rocznie;
  • Po spaleniu zostaje popiół, który podrażnia drogi oddechowe;
  • Nie da się utrzymać stałej temperatury podczas ogrzewania domów i mieszkań (skokowa) w przeciwieństwie do gazu;
  • Czad może się wydzielić - to "cichy zabójca".

Źródło fotografii: Gimnazjum Strumień